WIJ VERLANGEN ONZE VRIJHEID

Slavernij en publieke rede
C.W. Maris


WIJ VERLANGEN ONZE VRIJHEID, Slavernij en publieke rede draait om een theatrale rechtszaak waarin twee raadslieden strijden om de ziel van de gevluchte slavin Virginia. De theoloog Jacobus Capitein eist dat Virginia terugkeert naar haar rechtmatige eigenaar. De filosoof John Locke eist haar vrijheid. Maar beide raadslieden verhouden zich dubbelzinnig tot slavernij. Hoewel Capitein zelf als Afrikaanse jongen tot slaaf is gemaakt, pleit hij voor slavernij. Locke verwerpt slavernij, maar bezit aandelen in de slavenhandel. De uitslag van het proces staat dus niet bij voorbaat vast.

De gelijkenis van de toneelpersonages Capitein, Locke en Virginia met werkelijk bestaande personen is niet toevallig: ze zijn gemodelleerd naar historische figuren. Jacobus Capitein, John Locke en Virginia Dementricia hebben elkaar in werkelijkheid nooit ontmoet, maar in deze fictieve rechtszaak worden ze samengebracht om een debat over slavernij te voeren.

Het filosofisch toneelstuk Wij verlangen onze vrijheid! gaat niet alleen over slavernij, maar ook over de geloofwaardigheid van recht en rechtspraak, de publieke rol van religie, de objectiviteit van academisch onderzoek en de verhouding tussen waarheid en schoonheid. Een belangrijke actuele vraag is: moet de rechtsstaat neutraal zijn, of mag hij steunen op religieuze argumenten?

Dit boek plaatst de rechtszaak over slavernij in de context van het eigentijdse filosofische debat over Publieke Rede. Capitein en Locke voeren christelijke argumenten aan voor en tegen slavernij. De Publieke Rede eist echter dat rechtspraak en wetgeving berusten op argumenten die voor alle redelijke burgers aanvaardbaar zijn. Religieuze en levensbeschouwelijke argumenten vallen daarbuiten. Maar sluit je zo niet fundamentele morele waarheden uit?

Publieke redelijkheid vloeit ook voort uit de sceptische pseudotheorie van de auteur: het Critisch Schizoïsme. Vanwege deze scepsis neemt zijn publieke afscheidsrede als hoogleraar rechtsfilosofie de veelduidige en vluchtige vorm aan van filosofisch theater.

Meer over de inhoud van dit boek >


80 pagina's.
Met illustraties.
ISBN 9789071346408
Prijs Euro 15,-
bestellen

Boeken uitgegeven door 1001:

Horror Vacui / C.W. Maris

De Dans Van Zarathustra / C.W. Maris