NOX C. CHLOROFORM


NOX is de neerslag van het vervloeien van de ooit omgrensde disciplines, van de samensmelting van feiten en speculaties, van cultuur en technologie. NOX is een reeks bundels met verhalen en (beeld) essays. Per bundel wordt een thema gekozen dat vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken wordt benaderd.

nox C. Chloroform
Een samenleving onder narcose: bedwelmd door consensus en conformisme droomt zij van de ultieme gewelddaad.

160 pag., rijk geïllustreerd, 1993
ISBN 978 90-71346-17-0,
Euro 15,00.

bestellen
Of rechtstreek via de uitgeverij >